January 21, 2018

Home page

Hình Liên Hội Thánh Tin Lành Vùng Nam Ontario
Thứ Bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017
Tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Toronto

 

Ban Thờ Phượng Chúa
Thứ Bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017
Tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Toronto

Diễn Giả:  Mục sư Tiến sĩ Lăm Văn Minh
Giảng Luận: 
Giáng Sinh – Một Cuộc Hòa Giải Tuyệt Vờ
i
Kinh Thánh: 
2Cô-rinh-tô 5:11-21
Thứ Bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017
Tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Toronto

Festival Yêu Hà Nội – Truyền Giảng tối 08/12/2017

 

Ông bà mục sư Nguyễn Thỉ thân thương của con cái Chúa khắp nơi đã có dịp đến Đại Đô Thị GTA thăm viếng và giảng dạy cách đầy ơn tại các hội thánh Báp-tít Mississauga, Toronto và GTA

Ban Thờ Phượng Hội Thánh Tin Lành
Việt Nam GTA